Huisregels

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn de volgende huisregels van toepassing:

• Ethiek en hygiëne
Ethiek en hygiëne zijn voor mij heel belangrijk.
Praktijk Heen verwacht van haar cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
Te allen tijde is het dragen van ondergoed tijdens de massage verplicht. Seksuele handelingen worden niet verricht.

Praktijk Heen behoudt zich het recht voor u te weigeren indien u onder invloed bent van drugs of als u agressief, seksueel of intimiderend gedrag vertoond.

• Afspraak tijdig annuleren
Bij verhindering s.v.p. de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren annuleren. Bij niet tijdig annuleren wordt de volledige prijs van de behandeling in rekening gebracht.

• Intakegesprek
Voor aanvang van de eerste behandeling krijgt u een formulier toegestuurd waarin een aantal vragen gesteld worden met betrekking tot eventuele specifieke klachten en/of medisch verleden. Bij uw eerste behandeling zullen we dit formulier samen doornemen, waarna eventuele behandeling volgt. Deze gegevens worden vastgelegd en door mij ter voorbereiding voor elke behandeling erbij gehaald.
De intake is kosteloos. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra de behandelend arts of specialist hierin toestemt.

• Medische informatie
Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig voorafgaand aan een massage de arts/specialist te vragen of een massage kan.

Algemene voorwaarden cadeaubon(nen)

De cadeaukaarten die worden uitgegeven door Praktijk Heen zijn één jaar geldig. De kaarten hebben een fysieke verschijningsvorm. Het tegoed blijft een jaar geldig vanaf de aankoop van de bon en/of tot de vermelde datum die op de bon staat vermeld. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart. De cadeaukaarten of restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld. De eventuele restwaarde kan gebruikt worden bij een volgende behandeling. Cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige beschikbare betaalmethoden: direct na de behandeling contant, bank-app of per pin. Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en aangifte wordt in werking gesteld. Wijzigingen in de voorwaarden voorbehouden.